Dostępne pakiety

Podstawowy - 1 miesiąc

10,00 zł

Brak limitu wyszukań dziennych

Limit wyszukań miesięcznych podniesiony do 250 wyszukań.

Możliwość dodania 5 zdjęc do monitorigu.


Sprawdź


Pakiet przeznaczony dla osób wykorzystujących wyszukiwarkę okazjonalnie. Pozwala monitorować do 5 zdjęć np. profilowych z serwisów społecznościowych.


Rozszerzony - 1 miesiąc

20,00 zł

Brak limitu wyszukań dziennych

Limit wyszukań miesięcznych podniesiony do 500 wyszukań.

Możliwość dodania 20 zdjęc do monitoringu.


Sprawdź


Pakiet przeznaczony dla osób korzystających z wyszukiwarki kilka razy w tygodniu. Limit 20 monitorowanych zdjęc pozwala na szersze wykorzystanie swoich galerii.


Plus - 1 miesiąc

50,00 zł

Brak limitu wyszukań dziennych

Limit wyszukań miesięcznych podniesiony do 1500 wyszukań.

Możliwość dodania 100 zdjęc do monitoringu.


Sprawdź


Pakiet przeznaczony dla osób aktywnie umieszczających swoje materiały w internecie, narażonych na piractwo i kradzież. Zwiększony limit monitoringu pozwala na szerszy wachlarz kontroli.


Max - 1 miesiąc

100,00 zł

Brak limitu wyszukań dziennych

Brak limitu wyszukań miesięcznych.

Możliwość dodania 500 zdjęc do monitoringu.


Sprawdź


Pakiet przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013