Prawa autorskie w internecie - sprawdź jak ich bronić.

Jak bronić praw autorskich w sieci

Naruszanie praw autorskich w Internecie stało się niestety prawdziwą plagą współczesności. Proceder ten może dotykać różnego rodzaju treści intelektualnych i może dotyczyć zarówno osób prywatnych, jak i całych serwisów międzynarodowych czerpiących zyski z udostępniania fotografii. Czy przed niebezpieczeństwem można się bronić? Z pewnością jako autorom przysługują nam pewne prawa, jednak ich egzekwowanie nie zawsze jest skuteczne.

Przepisy dotyczące ochrony praw autorskich w Internecie.

Ustawa o ochronie praw autorskich sięga wczesnych lat 90. Od tamtego czasu wprowadzono liczne nowelizacje, by twórcy zamieszczający prace na stronach www mieli możliwość dochodzenia swoich racji. Prawa autorskie obejmują utwory graficzne - o ile te stanowią przejaw działalności o indywidualnych, twórczych rysach. Każde oryginalne zdjęcie ma status prawnie chronionego, a załatwianie jakichkolwiek formalności celem nadania takowego statusu nie jest konieczne.

Rodzaje praw autorskich do zdjęć i grafiki.

Fotografie czy innego rodzaju grafiki pozostają pod ochroną mającą dwojaki wymiar - majątkowy oraz osobisty. O ile jednak ochrona osobista nie posiada ograniczeń czasowych, nie jest też możliwe zrzeczenie się jej, to już roszczenia majątkowe z czasem wygasają. Prawo autorskie w aspekcie osobistym obejmuje nie tylko ochronę przed wykorzystywaniem zdjęć przez osoby trzecie, ale też zakłada, iż treść oraz forma danego dzieła nie mogą ulegać naruszeniu w żaden sposób, o ile twórca sam nie wyrazi zgody. W Internecie jest to możliwe dzięki dodaniu adnotacji bądź znaku wodnego.

Zebranie dowodów dzięki wyszukiwarce obrazów.

Aby mieć pewność, iż ktoś nielegalnie posługuje się naszą własnością intelektualną konieczne są dowody. Te można zdobyć dzięki serwisom internetowym, w ramach których dzięki zaawansowanej analizie plików, wyszukiwarki grafiki odnajdują skopiowane, jak i zmodyfikowane zdjęcia, także w powiększonym, czy pomniejszonym formacie. Niestety dochodzenie swoich praw autorskich, nawet w świetle dowodów, nie zawsze jest możliwe. Praktyką, jaką stosują większe serwisy jest natomiast wymuszanie na użytkowniku zgody co do udzielenia licencji na wykorzystywanie zdjęcia czy grafiki. Taki obraz może być w późniejszym okresie wykorzystywany przez te podmioty, i to bez konieczności uzyskiwania dalszych pozwoleń. Aby się przed takim procederem chronić, warto zachować ostrożność i przed wgraniem zdjęcia na serwer dokładnie przestudiować warunki korzystania z danego serwisu.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013