Zdjęcia bez praw autorskich - sprawdź jak bronić swoich praw!

Zdjecia bez praw autorskich

Prawa autorskie to szczególny rodzaj praw, które obejmują różnego rodzaju działalność twórczą, w tym fotograficzną. Najistotniejsze dla osób publikujących swoje dzieła w Internecie powinno być to, iż by uzyskać status chronionego prawem dzieła, zdjęcie bądź grafika musi posiadać indywidualny charakter. Nie jest jednak konieczne potwierdzanie oryginalności dzieła przy pomocy ekspertyz, certyfikatów czy zaświadczeń. Publikowanym twórczym treściom ochrona przysługuje zatem automatycznie, od momentu znalezienia się w przestrzeni wirtualnej. Oczywiście - nie wszyscy respektują te aspekty prawne, dlatego też często zdarzają się różnego typu kradzieże treści intelektualnych. Dzięki indywidualnym działaniom, jak i konkretnym systemom internetowym można jednak ukrócić te, pozornie drobne przestępstwa już w zarodku.

Rodzaje ochrony prawnej. Zdjęcia bez praw autorskich.

Na początek zaznaczyć należy, iż utwory fotograficzne mogą być objęte prawami autorskimi o osobistym bądź majątkowym charakterze. Prawa osobiste do zdjęć czy grafik w Internecie nie wygasają, i obejmują np. prawo do tego, by forma utworu nie była naruszana, a jego wykorzystanie i udostępnianie było obwarowane konkretnymi warunkami. Z kolei prawa majątkowe zapewniają wyłączność na czas określony, obejmującą rozporządzanie utworem, udostępnianie go, oraz czerpanie z tego tytułu ewentualnych zysków.

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą utworu objętego prawami autorskimi?

Posiadanie prawnej protekcji niestety nie na wiele się zda, jeśli nie zadbamy o zabezpieczenie fotografii. Zabezpieczanie zdjęć przed internetową kradzieżą jest trudniejsze, niż się wydaje. Nawet dane autora stanowiące integralną część zdjęcia, jak EXIF czy IPTC mogą być łatwo usunięte. Teoretycznie znak wodny daje lepszą ochronę, niemniej jednak wpływa na estetykę grafiki. Jeśli jednak również te próby nie wykażą należytej skuteczności, warto skorzystać z usług wyszukiwarki obrazów w Internecie. Dzięki temu możliwe będzie odnalezienie takich samych, podobnych, bądź przerobionych zdjęć, a także uzyskanie informacji, w jakim celu i przez kogo są wykorzystywane.

Kradzież kradzieży nierówna...

Kwestia ochrony praw autorskich może przedstawiać się zupełnie inaczej w przypadku udostępniania zdjęć na serwisach komercyjnych. Wtedy nierzadko konieczne jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie naszej własności intelektualnej przez rzeczone portale. Bardzo istotne jest zatem dokładne zapoznanie się z regulaminami. Warto też pamiętać, że nawet jeśli "pożyczający" zdjęcie poda oryginalne źródło, nie upoważnia go to do wykorzystywania fotografii w celach komercyjnych.

Co zrobić w przypadku zakończonego sukcesem wyszukiwania grafiki?

Jeśli uda nam się zlokalizować skradzione pliki oraz zidentyfikować osoby, które tej czynności się dopuściły można postąpić na kilka sposobów. W grę wchodzi polubowne rozwiązanie sprawy (prośba o usunięcie treści ze strony www), bądź też walka o odszkodowanie na drodze sądowej.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013